منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

هر لحظه به شکلی بت عیار بر آمد                 دل برد و نهان شد

هر دم به لباس دگران یار بر آمد                      گه پیر و جوان شد


گه نوح شدو کرد جهانی به دعا غرق           خود رفت به کشتی

گه گشت خلیل و به دل نار بر آمد                  آتش گل از آن شد

می گشت دمی چند بر این روی زمین او                  از بهر تفرج

عیسی شد و بر گنبد دوار بر آمد                    تسبیح کنان شد


بالجمله هم او بود که می آمدو میرفت           هرقرن که دیدی 

تا عاقبت آن شکل عرب وار بر آمد                   دارای جهان شد 


رومی سخن کفر نگفته ست و نگوید              منکر مشویدش 

کافر بود آن کس که به انکار بر آمد                  از دوزخیان شد

                                                                                  مولانا جلال الدین محمد


دانلود آهنگ 40 سالگی...