منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

حدودا 2ماه پیش بود که داشتم دنبال یک سری کار از "رادیو تهران" میگشتم،که برخورد کردم با یکی از کارای جدید علی عظیمی،بنام "پیش درآمد"..

تدوین فوق العاده ی کلیپ و استفاده از تصاویر خاطرانگیز از فیلم های مطرح سینمای ایران موجب شد همان  اولین بار شیفته ی کلیپ و آهنگ بشوم،بطوری که هفته ها همراه با علی عظیمی فریاد زدم:

"بی حساب اسرارمو هی داد زدم،هی داد زدم

بی دلیل احساسمو فریاد زدم،فریاد زدم

حیف ازین روزا که من به فاک زدم،به فاک زدم

حیف ازین روزا که من به فاک زدم،به فااااااااااااااااااااااک"


مشاهده کنید ویدیوی "پیش درآمد" را ساخته ی علی عظیمی