منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

ای عشق منم از تو سرگشته و سودایی
و اندر همه ی عالم مشهور به شیدایی

در نامه ی مجنون تا از نامه من آغازند
زین بیش اگر بردم سر دفتر دانایی

ای باده فروش من , سرمایه ی جوش من
از توست خروش من , من نایم و تو نایی

گر زندگیم خواهی در من نفسی دردم
من مرده ی صد ساله تو جان مسیحایی 
حضرت حسین بن منصور 
قدس الله روحه العیز،     
رحمته الله علیه           

دانلود آهنگی زیبا از مهسا وحدت