منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

عروسی می کنی شویت مبارک،بهاره دخترعمو

حنا بر دست و بر مویت مبارک،بهاره دخترعمو

مرا از کوی خود راندی به خواری،بهاره دخترعمو

رقیبم بر سر کویت مبارک،بهاره دخترعمو


بهاره دخترعمو،لاله زاره دخترعمو

بهار موون و تو شبهای تاره دخترعمو


دانلود آهنگ جدید محسن نامجو بنام "بهاره دختر عمو"