منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

من عاشق تاریکیم..

زمستون فصل منه،شیشه های ماشینارو بخار می گیره..

همه می رن خونه یه قهوه ی داغ می خورن،من می رسم خونه پنجره ها رو باز می کنم..

من یکیم مث همه این آدما..

ولی اونی که خالیه همیشه دست منه..
قلمم جوهر نداره،پس با حسم می نویسم رو برگایی که از حفظم..

من یه مُرده م اینو دکترا نمی فهمن،یکی می گفت همه ایرانیا دکترن..
یه نیشخند یخ زده رو لبم..

اینو دکترا نمی فهمن،که چه مرضیه وقتی تو بیداری خوابی،وقتی از مرگت بیزاری ولی هر روز می میری..

اونطوری نگام نکن پولش هر چی باشه می دم،فقط بگو چه دارویی داره تنهای؟؟

دیروز روز تولدم بود،ولی هیچ حسی نداشتم..

دیروز روز تولدم بود،ولی هیچ کس نبود..

دیروز روز تولدم بود،ولی من،تنها بودم

دیروز تولدم بود...

94/12/3 

م.ا    


روز تولد - بامداد