منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

یک روزمی که بوی شانه ی تو خواب میبردم،

آواز من از سینه ام که برمیخزد،میخوانم میخوانم میخوانم تو خواندن منی‌..

هنگامه‌ی منی..

دیوانه ی توام،جانانه ی منی..

هنگامه‌ی منی که مرا می افتد..

از هوش می..

رضا براهنی


آهنگ "از هوش می" محسن نامجو که در برنامه پارازیت در حضور دکتر رضا براهنی خونده شد..